April 2014
M T W T F S S
« Mar    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

ศึกษาดูงานต่างประเทศ

 

เมื่อวันที่  26  กุมภาพันธ์  – 3  มีนาคม  2554 ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้นำนิสิต ปริญญาโท(ภาคพิเศษ)
ไปศึกษาดูงาน ณ  ประเทศฮ่องกงและเกาหลีใต้ โดยไปศึกษาดูงาน จำนวน  3 
แห่ง คือ CENTRE   FOR   THE   ADVANCEMENT  OF
INFORMATION   TECHNOLOGY  IN EDUCATION 
ประเทศฮ่องกง  และ  HANYANG CYBER UNIVERSITY กรุงโซล
และHANEGANG  HIGH  SCHOOL  เมิองพูซาน  ทางตอนใต้ของ
ประเทศเกาหลี  สถานที่ศึกษาดูงาน ทั้ง  3 แห่งนี้  เป็นโรงเรียนที่จัดการสอน
มีการนำเทคโนโลยีการศึกษามาใช้ในการเรียนการสอน คือแบบ e-Learning 
ที่ประทับใจที่สุดเห็นจะเป็นโรงเรียน HANEGANG  HIGH  SCHOOL 
ที่นี่ให้นักเรียนเป็นผู้นำเราไปดูงานตามห้องต่าง ๆ พวกเราได้แลกเปลี่ยนเรื่อง
การร้องเพลง เพราะเพลงที่นักเรียนร้องให้เราฟัง เป็นทำนองเพลงสามัคคีชุมนุม
และเรายังสอนน้อง ๆ ที่นี่รำไทย ด้วย น้อง ๆ ชอบมากที่โรงเรียนนี้ ใช้เทคโนโลยี
หลายอย่าง เช่น  มีล็อกเกอร์ดิจิตอล  เมนูสั่งอาหารดิจิตอล  ที่นี่โรงเรียนจะปิด
ห้าทุ่ม เนื่องจากเปิดห้องเรียนไว้ให้นักเรียนได้อ่านหนังสือ เพราะถ้านักเรียนกลับ
ไปถึงบ้านนักเรียนอาจจะไม่มีสมาธิในการอ่านหนังสือ จะเห็นได้ว่าประเทศนี้ให้
ความสำคัญกับการศึกษาเป็นอย่างมาก

   

บันทึกการเดินทางฮ่องกง – เกาหลี

  

       การเดินทางไปประเทศเกาหลีครั้งนี้  เป็นครั้งที่ 2  ครั้งแรกเมื่อ 14 -
18  กันยายน 2551 ไปศึกษาดูงานด้านการประชาสัมพันธ์ กับ สพฐ. ครั้งนั้น
ไปเป็นฤดูใบไม้ร่วง อากาศกำลังสบาย เหมือนบ้านเราตอนหน้าหนาว แตกต่าง
กับครั้งนี้ ไปในช่วง  26  กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม  2554 ในฐานะนิสิต
ปริญญาโทไปกับอาจารย์และเพื่อนนิสิต  จำนวน  62  คน ประทับใจตลอด
การเดินทางเริ่มตั้งแต่การเดินทางไปกับโคเรียเซ็นเตอร์ แทรเวล มัคคุเทศน์
ดูแลพวกเราอย่างดี ตลอดการเดินทาง ไป 2  ประเทศ เจอ  2  ฤดูเลยค่ะ 
ที่ฮ่องกง เป็นหน้าร้อนที่เกาหลีเป็นฤดูหนาว  อยากบอกว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคย
เจอกับความหนาวเย็นแบบนี้มาก่อน  ถ้าเราอยู่นอกอาคารหน้าและมือเรา
จะเย็นจนชา  
            เราพักที่ฮ่องกง 1 คืน และดูงาน 1 แห่ง พักที่เกาหลี 3  คืน ดูงาน  2
แห่ง ที่เกาหลีเราประทับใจมาก  เพราะเราได้เจอกับหิมะตกเพียงระยะสั้น ๆ 
เนื่องจากวันที่หิมะตกเราต้องเดินทางโดยรถไฟ KTX  ที่วิ่งด้วยความเร็ว 
300  กม./ชม.ไปเมืองพูซาน  เมืองมรดกโลก ไปเที่ยวสวนสนุกเอเวอร์แล
 ไปลานสกี ได้ทานหมูย่างเกาหลีของแท้ 

ไปช้อบปิ้งที่ทงแดมุน และเมียนดง ที่สำคัญได้ไปไหว้พระซอกกูรัม กอตโต้ 
เป็นพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แกะสลักจากหินแกรนิตสีขาวประดิษฐานอยู่ในถ้ำ  ณ
ยอดเขาโทฮัมซาน และวัดพูลกุกซา วัดใหญ่เก่าแก่และมีชื่อเสียงของ
อาณาจักรชิลล่า  ที่วัดนี้ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกสวยงามมาก

  ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่พาเราไปพบกับประสบการณ์ครั้งนี้ค่ะ   

                                พิมล  แสวงศิริผล

การบริการทางวิชาการให้แก่สถานศึกษา

         

             

เมื่อวันที่  21  มกราคม  2554  นิสิตปริญญาโท  คณะศึกษาศาสตร์ 
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ได้ไปให้บริการ
ทางวิชาการให้กับโรงเรียนวัดพลับพลา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาจันทบุรี  เขต 1 โดยกลุ่มของเราประกอบด้วย 1 นายพงศกร แสงวงศกร
(หัวหน้ากลุ่ม) 2. นางนิลวรรณ โพธิ์ศรี  3. นางสาวนภาพร  อ่อนตา 
4.  นางสาวอรอนงค์  ไพเราะ  5. นางสาวปรียานุช  สายใจ 6. นางทิพย์วรรณ
เดชะมาก  7. นางสาวเบญจวรรณ  ปัญญาเครือ  8.  นายปัญญา บุญเติมเต็ม  
9.นางสาวกิติยา  พรหมสอน  10. นางสาวชนัฎพร  คล้ายสอน  และ ดิฉัน 
นางพิมล  แสวงศิริผล มีอาจารย์ที่ปรึกษา  2  ท่าน  คือ  รศ.ดร.ณรงค์   สมพงษ์
และ ดร.ไพฑูรย์  สีฟ้า  การทำงานของพวกเรา แบ่งการทำงานออกเป็น  3  กลุ่ม
คือ เป็นวิทยากรอบรม  ไปดูแลเด็ก ๆ จำนวน   525  คน  และ เก็บภาพนิ่งและ
ภาพเคลื่อนไหว  กลุ่มวิทยากรอบรมในหัวข้อการสร้างสื่อการเรียนการสอนโดยใช้
โปรแกรม Captivate  ให้กับครูในโรงเรียน
ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากมี อ.ปัญญา 
น้องทิพย์  น้องเบญ  น้องจูน (กิติยา)  

 

 กลุ่มที่ไปดูแลเด็ก ๆ ก็ทำได้เยี่ยมมาก
เหมือนกัน โดย ระดับประถม มี น้องปลา 
(ชนัฎพร) น้องแนน(ปรียานุช) และน้องเจี๊ยบ
(อรอนงค์)  กิจกรรมก็คือให้น้อง ๆ วาดภาพ
สัตว์ในจินตนาการ 

ก็น่าทึ่งมากนะคะน้อง ๆ ที่นี่วาดรูปสวย แล้วก็มีจินตนาการมากด้วย
ส่วนระดับมัธยมศึกษาน้องอ๋อย (นิลวรรณ) 
และ น้องแป๊ก (นภาพร)  รับผิดชอบ
ดูแลให้ความรู้เรื่องยาเสพติด และเรื่องเพศ
ส่วนดิฉันรับหน้าที่เก็บภาพรายละเอียดต่าง ๆ 
การทำงานของกลุ่มเราประสบความสำเร็จ
ไปด้วยดี  ได้รับความร่วมมือจาก 
นายสงวน  กำเลิศทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียน 
นางบุญช่วย  วิจาระรองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูเป็นอย่างดียิ่ง 
ต้องขอขอบคุณ ไว้ ณ ที่นี้
            สิ่งที่ได้รับจากกิจกรรมนี้  คือ ได้รับประสบการณ์ในการทำงานเป็นทีม
มีการวางแผนการทำงาน  และแบ่งงานกันทำได้เรียนรู้สภาพปัญหาของเด็กและวิธี
แก้ไขปัญหาของโรงเรียน เช่น ผอ.โรงเรียนจะสอบถามครูว่าต้องการอะไรมา
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  เรื่องใดสนับสนุนได้ก็จะสนับสนุนทันที 
นอกจากนั้นยังมีการสอบถามนักเรียนว่าต้องการเรียนอะไรนอกเหนือจากวิชาพื้นฐาน  มีการฝึกอาชีพ
ให้กับนักเรียน เปิดสอนวิชางานบ้านการตัดเย็บเสื้อผ้า สอนทำผม สอนการเพาะเห็ด
ที่แปลกที่นี่สร้างเวทีมวยเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกชกมวย โดยมีวัตถุประสงค์ให้เด็กใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขและยาเสพติด

                                                                                                     

 

  

 

 

พิมล   แสวงศิริผล                                                   

สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ ที่อ่าวคุ้งกระเบน

            เมื่อวันที่  19 – 23  มกราคม  2554  ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้นำนิสิตปริญญาโท ไปศึกษา
ดูงานการศึกษาด้านเทคโนโลยี ณ ภาคตะวันออก ณ  จังหวัดชลบุรี  จันทบุรี
และสระแก้ว  หลังจากได้ศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยบูรพา และ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ศรีราชา ได้ไปศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ที่  ศูนย์การศึกษาพัฒนา
อ่าวคุ้งกระเบน  ที่นี่ไปกี่ครั้งก็ไม่เคยเบื่อเลยสักครั้ง  มันกลับประทับใจมากขึ้น
ที่เห็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่นี่สมบูรณ์ขึ้นเรื่อย ๆ มีผู้คนมาศึกษา
ดูงานมากมาย  ขณะเดินศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปตามสะพานไม้ 

โดยมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์พัฒนาฯ บรรยาย
ถึงระบบนิเวศป่าชายเลน ชีวิตสัตว์เล็ก ๆ
ตามแนวป่าชายเลน เช่น ปูก้ามดาบ ปลาตีน
การพึ่งพาอาศัยกันของสัตว์และป่าได้แก่
ต้นลำพูทะเล โกงกาง  ต้นสมุนไพรต่าง ๆ
และสุดท้ายมนุษย์ก็ได้ใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนแห่งนี้ ด้วยการทำประมง
ที่ยั่งยืนเป็นอาชีพสืบทอดถึงลูกหลานตลอดไป  เดินมาถึง รูปปั้นอนุสรณ์
หมูดุด จ้าวแห่งคุ้งกระเบนทำให้คิดถึงอดีตที่ได้รับได้ฟังมาว่าครั้งหนึ่งที่นี่
เคยมี “หมูดุด” หรือ “พะยูน”อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นแหล่ง
หญ้าทะเลอันอุดมสมบูรณ์

มีบทความเรื่องพะยูนที่น่าสนใจเข้าไปศึกษาได้ที่
http://www.fisheries.go.th/cf-kung krabaen/dugong.htm
             สิ่งที่ได้รับจากการศึกษาดูงานในครั้งนี้  คือ  ได้เรียนรู้ว่ามนุษย์
เป็นทั้งผู้สร้างและผู้ทำลาย  การสร้างที่ดีที่สุด คือ การสร้างจิตสำนึกในใจคน
ซึ่งพวกเราหลายคนอยู่ในวงการศึกษาก็จะช่วยกันสร้างจิตสำนึกในใจเด็ก ๆ
เยาวชนของชาติให้รู้สึกรักและหวงแหนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดไป
อ้างอิง:
http://www.oknation.net/blog/kate2007/2009/04/21/entry-1

http://www.fisheries.go.th/cf-kung_krabaen/dugong.htm

                                                                                พิมล   แสวงศิริผล